Author Archives: anh kha

Sử dụng Closure để khởi tạo biến trong Swift

Sử dụng Closure để khởi tạo biến trong Swift

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cách khởi tạo biến mới đó là sử dụng Closure. Mình thường dùng cách này để khởi tạo các UIControl bằng code để cho tường minh và dễ quản lý. 1. Cách khởi tạo Ví dụ ở đây mình khởi tạo một UIView và các

Sử dụng flatMap trong Swift

Sử dụng flatMap trong Swift

Mình thường sử dụng các flatMap để chuyển đổi Array trong Swift. 1. Sử dụng Flatmap để loại bỏ nil trong mảng 2. Sử dụng trong init method Bằng cách sử dụng flatMap chúng ta sẽ loại bỏ được nil một cách tự động khi parse data error 3. Làm phẳng Array Ví dụ mình

Sử dụng IBInspectable / IBDesignable trong iOS

Sử dụng IBInspectable / IBDesignable trong iOS

Khi cần custom layout với các thuộc tính như border width, border color, corner radius , hoặc 1 cusom atrribute nào đó1 cách trực tiếp trên giao diện thì ta dùng 2 cái trên. 1. IBInspectable Các thuộc tính IBInspectable cung cấp khả năng truy cập mới vào một tính năng cũ: Hiện tại có thể truy cập được từ

Parse Json chỉ với 1 dòng trong Swift 5.2

Parse Json chỉ với 1 dòng trong Swift 5.2

Khi làm việc với API chúng ta thường xuyên phải parse data JSON sang model để sử dụng. Ta sẽ parse từng key đưa vào các biến của model, hoặc dùng thư hiện để làm điều này như ASON, ObjectMapper… Nhưng trong Swift đã có sẵn đồ chơi cho chúng ta dùng đó là :

Optional Protocol trong Swift

Optional Protocol trong Swift

Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn các bước triển khai Optional Protocol trên Swift mà mình tìm hiểu được: 1. Thông qua Objective-C Đây là cách đơn giản nhất vì XCode sẽ tự động gợi ý cho bạn thêm “@objc” khi bạn thêm Optional vào trước function của Protocol

Chèn Image (icon) vào UILabel

Chèn Image (icon) vào UILabel

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng NSAttributedString để chèn một Image vào UILabel. Sử dụng NSTextAttachment Đây là kết quả: Tuy nhiên, Image sau khi được set vào Label sẽ bị lêch lên trên so với text của label, nên để chỉnh image ở center so với label thì mình căn chỉnh

Sử dụng ContainerView trong iOS

Sử dụng ContainerView trong iOS

Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ContainerView để chưa một ViewController trong một ViewController khác. Demo này mình sẽ tạo một ViewController chứa một TableViewController có Static cell, mình thường sử dụng cách này để làm màn hình Setting vì thường sẽ có những control tương tự nhau. 1. Tạo project Mình sẽ

Autolayout cho UIScrollView

Autolayout cho UIScrollView

Mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng UIScrollView mà ko cần phải tính toán contentSize với autolayout. 1. Tạo UIScrollView Các bạn tạo project và kéo UIScrollView vào và autolayout trailing, leading, top, bottom là 0. Do chưa có content view nên Xcode sẽ báo lỗi autolayout, chúng ta sẽ tạo content view ở bước

Zoom ảnh sử dụng UIScrollView

Zoom ảnh sử dụng UIScrollView

Để zoom in/zoom out một bức ảnh bạn có thể sử dụng pinch gesture nhưng việc cấu hình và sử dụng khá phức tạp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng UIScrollView để làm việc này một cách đơn giản. 1. Tạo UIScrollView Các bạn tạo project kéo UIScrollView vào Storyboard và

Tạo một đoạn text chứa Clickable Link

Tạo một đoạn text chứa Clickable Link

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chèn đường link có thể click để xử lý 1 action vào trong 1 đoạn text tương tự như hình dưới đây (Như hình dưới là đoạn: “Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính