Author Archives: anh kha

Parse Json chỉ với 1 dòng trong Swift 5.2

Parse Json chỉ với 1 dòng trong Swift 5.2

Khi làm việc với API chúng ta thường xuyên phải parse data JSON sang model để sử dụng. Ta sẽ parse từng key đưa vào các biến của model, hoặc dùng thư hiện để làm điều này như ASON, ObjectMapper… Nhưng trong Swift đã có sẵn đồ chơi cho chúng ta dùng đó là :

Optional Protocol trong Swift

Optional Protocol trong Swift

Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn các bước triển khai Optional Protocol trên Swift mà mình tìm hiểu được: 1. Thông qua Objective-C Đây là cách đơn giản nhất vì XCode sẽ tự động gợi ý cho bạn thêm “@objc” khi bạn thêm Optional vào trước function của Protocol

Chèn Image (icon) vào UILabel

Chèn Image (icon) vào UILabel

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng NSAttributedString để chèn một Image vào UILabel. Sử dụng NSTextAttachment Đây là kết quả: Tuy nhiên, Image sau khi được set vào Label sẽ bị lêch lên trên so với text của label, nên để chỉnh image ở center so với label thì mình căn chỉnh

Sử dụng ContainerView trong iOS

Sử dụng ContainerView trong iOS

Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ContainerView để chưa một ViewController trong một ViewController khác. Demo này mình sẽ tạo một ViewController chứa một TableViewController có Static cell, mình thường sử dụng cách này để làm màn hình Setting vì thường sẽ có những control tương tự nhau. 1. Tạo project Mình sẽ

Autolayout cho UIScrollView

Autolayout cho UIScrollView

Mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng UIScrollView mà ko cần phải tính toán contentSize với autolayout. 1. Tạo UIScrollView Các bạn tạo project và kéo UIScrollView vào và autolayout trailing, leading, top, bottom là 0. Do chưa có content view nên Xcode sẽ báo lỗi autolayout, chúng ta sẽ tạo content view ở bước

Zoom ảnh sử dụng UIScrollView

Zoom ảnh sử dụng UIScrollView

Để zoom in/zoom out một bức ảnh bạn có thể sử dụng pinch gesture nhưng việc cấu hình và sử dụng khá phức tạp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng UIScrollView để làm việc này một cách đơn giản. 1. Tạo UIScrollView Các bạn tạo project kéo UIScrollView vào Storyboard và

Tạo một đoạn text chứa Clickable Link

Tạo một đoạn text chứa Clickable Link

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chèn đường link có thể click để xử lý 1 action vào trong 1 đoạn text tương tự như hình dưới đây (Như hình dưới là đoạn: “Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính

Self-sizing Table View Cells (tự động điều chỉnh chiều cao của Cells)

Self-sizing Table View Cells (tự động điều chỉnh chiều cao của Cells)

Đây là một kỹ thuật trong iOS, sử dụng auto layout để các Table View Cell tự động điều chỉnh kích thước của chính mình phù hợp với nội dung bên trong nó. Lúc này mỗi cell sẽ có chiều cao khác nhau tùy theo nội dung bên trong nó. 1. Tạo UITableView Đầu tiên

Tự động tính chiều cao TextView trong TableViewCell

Tự động tính chiều cao TextView trong TableViewCell

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chiều cao của TextView trong UITableViewCell một cách tự động. 1. Tạo TableView Đầu tiên, mình tạo tạo ViewConTroller chỉ có 1 UITableView bình thường: Chúng ta sẽ sử dụng Cell custom từ file XIB nên mình sẽ tạo thêm 1