Author Archives: anh kha

Expand UITableViewCell

thumnail-blog

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tạo ra cell mở rộng trong UITableView. Có rất nhiều app sử dụng cách này để UI gọn gàng và đẹp mắt hơn. 1. Khởi tạo TableView Các bạn tạo một UITableView và ánh xạ outlet như bình thường: Mình sẽ