Author Archives: anh kha

Bài 09: Làm ứng dụng máy tính bỏ túi

Làm ứng dụng máy tính bỏ túi

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một ứng máy tính bỏ túi, sử dụng các UIControl: UILabel, UITextField, UIButton và phép cộng.