Chèn Image (icon) vào UILabel

Chèn Image (icon) vào UILabel

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng NSAttributedString để chèn một Image vào UILabel.

Sử dụng NSTextAttachment

Đây là kết quả:

UImage trong Label
UImage trong Label

Tuy nhiên, Image sau khi được set vào Label sẽ bị lêch lên trên so với text của label, nên để chỉnh image ở center so với label thì mình căn chỉnh như sau.

Căn chỉnh Image NSTextAttachment

Các bạn có thể căn chỉnh vị trí của Image trong NSTextAttachment bằng cách set bounds cho NSTextAttachment:

textAttachment.bounds = CGRect(x: 0, y: -4, width: 20, height: 20)

Bây giờ thì đã nằm giữa rồi:

NSTextAttachment bounds
NSTextAttachment bounds

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết.