Sử dụng ContainerView trong iOS

Sử dụng ContainerView trong iOS

Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ContainerView để chưa một ViewController trong một ViewController khác.

Demo này mình sẽ tạo một ViewController chứa một TableViewController có Static cell, mình thường sử dụng cách này để làm màn hình Setting vì thường sẽ có những control tương tự nhau.

1. Tạo project

Mình sẽ tạo một project Swift bình thường, ở trong Main.Storyboard mình thêm một TableViewController:

TableViewController
Hình 1.1 TableViewController

Tiếp theo mình sẽ tạo một số cell cho TableViewController vì sử dụng static cell nên việc thêm cell và thiết kế khá trực quan.

Các bạn có thể thêm nhiều control vào cell tùy thuộc vào design. Trong demo này để đơn giản mình sẽ thêm vào 4 cell mỗi cell sẽ chứa một Label:

Thiết kế TableView
Hình 1.1 Thiết kế TableView

2. Sử dụng ContainerView

Mình sẽ kéo một ContainerView vào ViewController:

ContainerView
Hình 2.1 ContainerView

Và autolayout cho nó:

Autolayout ContainerView
Hình 2.1 Autolayout ContainerView

Mặc định khi kéo vào ViewController ContainerView sẽ kèm theo một ViewController khác, các bạn có thể sử dụng luôn file này để làm. Nhưng ở đây mình sẽ sử dụng TableViewController nên mình sẽ xóa nó đi và chỉ định cho ContainerView có child là TableViewController.

Nhấn giữ control vào ContainerView và kéo qua TableViewController và chọn Embed:

Chỉ định child cho ContainerView
Hình 2.2 Chỉ định child cho ContainerView

Như vậy là xong bây giờ trong ViewController đã có TableViewController:

Kết quả
Hình 2.3 Kết quả

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết.