Làm chủ lập trình ios với swiftui trên udemy

Giới thiệu khóa học

Đăng kí học ngay!

bạn sẽ học được gì

nội dung khóa học

Phần 01: Kiến thức nền tảng về SwiftUI

1. Giới thiệu SwiftUI phần 01

2. Giới thiệu SwiftUI phần 02

3. Text

4. Image

5. Button

6. Alertview

7. VStack

8. Hstack

9. ZStack

10. Spacer

11. Tìm hiểu về @State

12. TextField

13. Stepper

14. Slider

15. Tìm hiểu về Binding

16. Chuyển View trong SwiftUI

17. Truyền dữ liệu trong các View phần 1

18. Truyền dữ liệu trong các View phần 2

Phần 02: SwiftUI và UIkit

1. Tích hợp SwiftUI và UIKit

2. Truyền dữ liệu từ UIKit sang SwiftUI

3. Tích hợp UIKit vào SwiftUI

 

Phần 03: Viết ứng dụng Calculator

1. Thực hành làm Ứng Dụng Cộng Hai Số với SwiftUI

2. Làm ứng dụng calculator phần 01

3. Làm ứng dụng calculator phần 02

Phần 04: Viết ứng dụng hiện thị Món Ăn

1. Tìm hiểu về List

2. Navigation Link

3. Food Model

4. List Food

5. Row Food

6. Food Detail

7. Navigation Food

Phần 05: Animation
 1.  Intro Animation
 2. Spring Animation
 3. Tạo Animation Notification
 4. Hover Effect
Phần 07: Drawing
 1. Shape
 2. Path
Phần 08: Nâng cao
 1. FaceID – Touch ID
 2. Filter List
 3. HorizontalList
 4. Sử dụng SearchBar
 5. Intro Form
 6. Sử dụng Form
 7. Image From URL
 8. LayoutPriority
 9. Sử dụng Package

Lợi ích tham gia khóa học

giảng viên có kinh nghiệm

Đội ngũ giáo viên giảng dạy có kinh nghiệm thực 

tế ở môi trường doanh nghiệp

Miễn phí bộ 33 video

Bạn sẽ được cung cấp miễn phí bộ 33 video

hướng dẫn học lập trình iOS duy nhất

điều kiện tham gia khóa học

1. Yêu thích lập trình iOS

2. Có Laptop chạy được MacOS

3. Không yêu cầu biết lập trình

Sẽ lợi thế nếu bạn biết một ngôn ngữ lập trình bất kỳ.

Thông tin giảng viên

image-giàng-viên2

Giảng viên: Hồ Nguyễn Anh Kha.

 Kinh nghiệm: 5 năm lập trình với iOS, tham gia rất nhiều dự án ở môi trường doanh nghiệp. Hiện đang làm iOS dev cho Covisoft.

image-giàng-viên2

Giảng viên: Thạc Sỹ Lê Quang Thái (tốt nghiệp Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQGTPHCM). 

 Kinh nghiệm: 5 năm lập trình với iOS, tham gia rất nhiều dự án ở môi trường doanh nghiệp. Hiện đang làm giảng viên tại Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Hutech Thành phố Hồ Chí Minh.

image-giàng-viên2

Giảng viên: Thạc Sỹ Võ Văn Mỹ (tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa TpHCM). 

Kinh nghiệm: 4 năm lập trình với iOS. Hiện đang làm giảng viên tại Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Hutech Thành phố Hồ Chí Minh.