Bài 11: Game Bài Cào

bài cào

Để ứng dụng control UIImage mình đã giới thiệu ở bài trước hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một game bài cào đơn giản.

1. Thiết kế giao diện ứng dụng

Đầu tiên các bạn tải hình ảnh của 52 lá bài theo link sau: https://bit.ly/2MGm02A

Tiếp theo các bạn tạo project và kéo thư mục các lá bài vừa tải vào project: