Lịch Khai Giảng Tại laptrinh0kho.com

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG ĐẦU TƯ

Khóa học lập trình iOS cơ bản

Khoá học cung cấp kiến cơ bản lập trình iOS với ngôn ngữ Swift 5 – Xcode 10.

25/11/2019

(30 buổi ~ 2,5 tháng)

Giá gốc 3.000.000 VNĐ

Chỉ còn 2.500.000 VNĐ

Đăng ký học