Tag Archives: auto height tableview

Self-sizing Table View Cells (tự động điều chỉnh chiều cao của Cells)

Self-sizing Table View Cells (tự động điều chỉnh chiều cao của Cells)

Đây là một kỹ thuật trong iOS, sử dụng auto layout để các Table View Cell tự động điều chỉnh kích thước của chính mình phù hợp với nội dung bên trong nó. Lúc này mỗi cell sẽ có chiều cao khác nhau tùy theo nội dung bên trong nó. 1. Tạo UITableView Đầu tiên

Tự động tính chiều cao TextView trong TableViewCell

Tự động tính chiều cao TextView trong TableViewCell

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chiều cao của TextView trong UITableViewCell một cách tự động. 1. Tạo TableView Đầu tiên, mình tạo tạo ViewConTroller chỉ có 1 UITableView bình thường: Chúng ta sẽ sử dụng Cell custom từ file XIB nên mình sẽ tạo thêm 1