Tag Archives: auto layout

Sử dụng ContainerView trong iOS

Sử dụng ContainerView trong iOS

Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ContainerView để chưa một ViewController trong một ViewController khác. Demo này mình sẽ tạo một ViewController chứa một TableViewController có Static cell, mình thường sử dụng cách này để làm màn hình Setting vì thường sẽ có những control tương tự nhau. 1. Tạo project Mình sẽ

Autolayout cho UIScrollView

Autolayout cho UIScrollView

Mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng UIScrollView mà ko cần phải tính toán contentSize với autolayout. 1. Tạo UIScrollView Các bạn tạo project và kéo UIScrollView vào và autolayout trailing, leading, top, bottom là 0. Do chưa có content view nên Xcode sẽ báo lỗi autolayout, chúng ta sẽ tạo content view ở bước