Tag Archives: ios

Sử dụng Closure để khởi tạo biến trong Swift

Sử dụng Closure để khởi tạo biến trong Swift

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cách khởi tạo biến mới đó là sử dụng Closure. Mình thường dùng cách này để khởi tạo các UIControl bằng code để cho tường minh và dễ quản lý. 1. Cách khởi tạo Ví dụ ở đây mình khởi tạo một UIView và các

Sử dụng flatMap trong Swift

Sử dụng flatMap trong Swift

Mình thường sử dụng các flatMap để chuyển đổi Array trong Swift. 1. Sử dụng Flatmap để loại bỏ nil trong mảng 2. Sử dụng trong init method Bằng cách sử dụng flatMap chúng ta sẽ loại bỏ được nil một cách tự động khi parse data error 3. Làm phẳng Array Ví dụ mình

Sử dụng IBInspectable / IBDesignable trong iOS

Sử dụng IBInspectable / IBDesignable trong iOS

Khi cần custom layout với các thuộc tính như border width, border color, corner radius , hoặc 1 cusom atrribute nào đó1 cách trực tiếp trên giao diện thì ta dùng 2 cái trên. 1. IBInspectable Các thuộc tính IBInspectable cung cấp khả năng truy cập mới vào một tính năng cũ: Hiện tại có thể truy cập được từ