Tag Archives: lap trinh ios

Optional Protocol trong Swift

Optional Protocol trong Swift

Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn các bước triển khai Optional Protocol trên Swift mà mình tìm hiểu được: 1. Thông qua Objective-C Đây là cách đơn giản nhất vì XCode sẽ tự động gợi ý cho bạn thêm “@objc” khi bạn thêm Optional vào trước function của Protocol

Bài 23+24+25: UIPanGesture, UIRotationGesture, UIPinchGesture

UIPanGesture, UIRotationGesture, UIPinchGesture

Ở bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn các Gesture còn lại trong iOS là: UIPanGesture, UIRotationGesture, UIPinchGesture.