Tag Archives: swift

3 cách để các class giao tiếp với nhau trong Swift

3 cách để các class giao tiếp với nhau trong Swift

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn các cách mà class giao tiếp với nhau trong lập trình iOS (Swift) 1. Notifications Sử dụng Notifications khi các bạn có nhiều observers cần lắng nghe để cập nhật lại UI. Ví dụ bạn có 5 class load Data từ API khi có mạng, khi

Map,Filter,Reduce trong Swift

Map,Filter,Reduce trong Swift

Các phép xử lý map, filter, reduce là các phép xử lý được áp dụng trên các đối tượng dạng collection như Array, Dictionay, Set. Nó cho phép người lập trình dễ dàng thao tác với kiểu dữ liệu collection và làm code trở nên ngắn ngọn và rõ ràng hơn. 1. Map Sử dụng phép xử lý Map để lặp duyệt qua

Sử dụng Closure để khởi tạo biến trong Swift

Sử dụng Closure để khởi tạo biến trong Swift

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cách khởi tạo biến mới đó là sử dụng Closure. Mình thường dùng cách này để khởi tạo các UIControl bằng code để cho tường minh và dễ quản lý. 1. Cách khởi tạo Ví dụ ở đây mình khởi tạo một UIView và các

Sử dụng flatMap trong Swift

Sử dụng flatMap trong Swift

Mình thường sử dụng các flatMap để chuyển đổi Array trong Swift. 1. Sử dụng Flatmap để loại bỏ nil trong mảng 2. Sử dụng trong init method Bằng cách sử dụng flatMap chúng ta sẽ loại bỏ được nil một cách tự động khi parse data error 3. Làm phẳng Array Ví dụ mình

Sử dụng IBInspectable / IBDesignable trong iOS

Sử dụng IBInspectable / IBDesignable trong iOS

Khi cần custom layout với các thuộc tính như border width, border color, corner radius , hoặc 1 cusom atrribute nào đó1 cách trực tiếp trên giao diện thì ta dùng 2 cái trên. 1. IBInspectable Các thuộc tính IBInspectable cung cấp khả năng truy cập mới vào một tính năng cũ: Hiện tại có thể truy cập được từ

Parse Json chỉ với 1 dòng trong Swift 5.2

Parse Json chỉ với 1 dòng trong Swift 5.2

Khi làm việc với API chúng ta thường xuyên phải parse data JSON sang model để sử dụng. Ta sẽ parse từng key đưa vào các biến của model, hoặc dùng thư hiện để làm điều này như ASON, ObjectMapper… Nhưng trong Swift đã có sẵn đồ chơi cho chúng ta dùng đó là :

Optional Protocol trong Swift

Optional Protocol trong Swift

Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn các bước triển khai Optional Protocol trên Swift mà mình tìm hiểu được: 1. Thông qua Objective-C Đây là cách đơn giản nhất vì XCode sẽ tự động gợi ý cho bạn thêm “@objc” khi bạn thêm Optional vào trước function của Protocol