Tag Archives: ui image view

Bài 11: Game Bài Cào

Game Bài Cào

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một game bài cào. Sử dụng các kiến thức đã học, đặc biệt UIImageView.