Tag Archives: uiscrollview

Autolayout cho UIScrollView

Autolayout cho UIScrollView

Mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng UIScrollView mà ko cần phải tính toán contentSize với autolayout. 1. Tạo UIScrollView Các bạn tạo project và kéo UIScrollView vào và autolayout trailing, leading, top, bottom là 0. Do chưa có content view nên Xcode sẽ báo lỗi autolayout, chúng ta sẽ tạo content view ở bước

Zoom ảnh sử dụng UIScrollView

Zoom ảnh sử dụng UIScrollView

Để zoom in/zoom out một bức ảnh bạn có thể sử dụng pinch gesture nhưng việc cấu hình và sử dụng khá phức tạp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng UIScrollView để làm việc này một cách đơn giản. 1. Tạo UIScrollView Các bạn tạo project kéo UIScrollView vào Storyboard và